آرشیو تگها: معاونت در جرم

شرایط محکومیت معاون جرم در جرایم تعزیری

آراء دادگاه کیفری

ارکان و شرایط معاونت در جرایم تعزیری موجب می شود اثبات مجرمیت معاون جرم منوط به اثبات مجرمیت مباشر جرم گردد،،وحدت قصد و اقتران زمانی است.

بیشتر بخوانید »

ضمانت اجرای مدنی و کیفری فرار دختران، همسران، پسران و شوهران از منزل و مساعدت در آن (مشاوره قضایی ۳)

مشاوره حقوقی

فرار از خانه از سوی دخترها، زن ها، پسرها و مردها صورت گیرد که معلول عوامل متعدد است. آنچه در این میان مهم است این که آیا عمل صورت گرفته جرم است؟

بیشتر بخوانید »