آرشیو تگها: مقالات علیرضا مرادی

مقالات علیرضا مرادی

صلاحیت دادگاه کیفری دو در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ (قسمت دوم)

مقالات آیین دادرسی کیفری

قسمت دوم مصادیق جرائم قابل رسیدگی مستقیم در دادگاه کیفری دو به مقدماتی در جرائم 7 و 8 و درجه بندی مجازات ها می پردازد که مقدمه مباحث بعد است

بیشتر بخوانید »

صلاحیت دادگاه کیفری دو در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ (قسمت اول)

مقالات آیین دادرسی کیفری

در قسمت اول از مباحث صلاحیت دادگاه کیفری دو، اشاره ای مختصری به دادگاه کیفری دو از حیث اعضاء و صلاحیت آن و نیز درجه مجازات ها در جرائم خواهم داشت.

بیشتر بخوانید »