آرشیو تگها: ممنوع الخروج کردن صادرکننده چک از کشور