آرشیو تگها: منافی عفت عمومی

مجازات ظاهر شدن مرد در ملاء عام با لباس و آرایش غلیظ زنانه

شعبه دادگاه

قضاوت‌آنلاین: اگر مردی با پوشیدن لباس زنانه و آرایش غلیظ زنانه در انظار عمومی ظاهر شود، عمل وی براساس کدامیک از مواد قانون جزایی ایران جرم و قابل مجازات است؟

بیشتر بخوانید »

تظاهر به روزه خواری در ملاء عام جرم و قابل مجازات نیست

قرارهای دادسرا

رویه قضایی در ضمانت اجرای کیفری روزه خواری در ملاء عام از گذشته تا سنوات اخیر با لحاظ ماده 638 قانون مجازات اسلامی تعزیرات دستخوش تغییر شد.

بیشتر بخوانید »

ضمانت اجرای کیفری عمل روزه خواری در ملاء عام

روزه خواری

قضاوت آنلاین: رویه قضایی، عنصر قانونی روزه خواری در ملاء عام را ماده 638 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات می‌داند اما تدقیق در الفاظ این ماده مؤید نتیجه دیگری است.

بیشتر بخوانید »

صلاحیت دادگاه کیفری دو در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ (قسمت دوم)

مقالات آیین دادرسی کیفری

قسمت دوم مصادیق جرائم قابل رسیدگی مستقیم در دادگاه کیفری دو به مقدماتی در جرائم 7 و 8 و درجه بندی مجازات ها می پردازد که مقدمه مباحث بعد است

بیشتر بخوانید »