آرشیو تگها: موارد تشکیل پرونده شخصیت متهم

دستورالعمل تشکیل پرونده شخصت متهم مصوب ۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه

دستورالعمل های قوانین و مقررات

دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم در اجرای مواد 203 و 286 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در تاریخ 26 شهریور 1398 از سوی رئیس قوه قضاییه تصویب و اجرایی شد.

بیشتر بخوانید »