آرشیو تگها: موارد صلاحیت اداره ثبت احوال در صدور شناسنامه

صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوای صدور شناسنامه شخص فاقد شناسنامه (رأی وحدت رویه ۷۴۸)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

قضاوت آنلاين:صدور شناسنامه براي اتباع ايراني از وظايف اداره ثبت احوال است اما دعواي شخص فاقد شناسنامه بر الزام اداره فوق به صدور شناسنامه در صلاحيت داگستري است.

بیشتر بخوانید »