آرشیو تگها: موارد ممنوعيت ملاقات با زنداني

آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

آیین نامه اجرایی

آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مهمترین مقررات حاکم بر حقوق و تکالیف زندانی، زندان و بازداشتگاه است.

بیشتر بخوانید »