آرشیو تگها: نبوغ فکری

نجات کتابخانه انگلستان

کتاب

ماجرای جابجایی کتب از ساختمان قدیمی کتابخانه انگلستان به محل جدید آن، نشان می دهد که انسان می تواند از نبوغ فکری و خلافیت فردی خود در جهت رفع مشکل استفاده کند.

بیشتر بخوانید »