آرشیو تگها: نحوه استفاده از سلاح

موارد بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای انتظامی

سلاح و مهمات

قضاوت آنلاین:استفاده از سلاح از سوی مأمورین نیروهای انتظامی تابع ضوابط و مقررات خاص و معینی است که نادیده گرفتن آن ممکن است موجب مسئولیت مدنی و کیفری آنان شود.

بیشتر بخوانید »