تازه های سایت
خانه » بایگانی/آرشیو برچسب ها : نشست قضایی در امور کیفری

بایگانی/آرشیو برچسب ها : نشست قضایی در امور کیفری

ضمانت اجرای عدم ذکر حق الوکاله وکیل در وکالت نامه و عدم ابطال تمبر مالیاتی دعوای کیفری بر روی وکالت نامه چیست؟

گروه تلگرامی تحلیل کاربردی حقوق

اگر وکیل شاکی حق والوکاله را در وکالت نامه قید نکند و تمیر مالیاتی را روی آن الصاق ننماید تکلیف دادگاه در خصوص ایراد وکیل متهم به سمت وکیل شاکی چیست؟

بیشتر بخوانید »

فهرست موضوعی نشست های قضایی قضات

فهرست موضوعی

فهرست موضوعی نشست های قضایی قضات به صورت الفبایی تنظیم گردید و عناوین نشست هر موضوع نیز در ذیل آن آورده شد تا دسترسی به هریک به سهولت مسیر شود.

بیشتر بخوانید »