آرشیو تگها: نظریات مشورتی در آپارتمان ها

حکم نصب دروبین مداربسته در مشاعات آپارتمان (نظریه ۱۴۸۴)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

آیا نصب دوربین مداربسته در مشاعات آپارتمان چه حکمی دارد، آیا با تصویب مجمع عمومی یا هیأت مدیره مجاز ولی هر یک از ساکنین ممنوع است؟

بیشتر بخوانید »