آرشیو تگها: نظریه هیات کارشناسان

نظریه هیات کارشناسان

لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک

اراضی

لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17 بهمن 1358 شورای انقلاب

بیشتر بخوانید »