آرشیو تگها: نظریه کارشناسی

مسئولیت کیفری آموزشگاه رانندگی در تصادفات فوتی و جرحی

آرای دیوان عدالت اداری

با توجه به تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، آموزشگاه های رانندگی مسئولیتی در تصادفات فوتی و جرحی رانندگان خودروها ندارد.

بیشتر بخوانید »

ممانعت اشخاص در اخذ نظریات کارشناسی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری تنها به حکم قانون ممکن است (رأی شماره ۳۱۹)

آرای دیوان عدالت اداری

جلوگیری در استفاده از نظریات کارشناسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری به حکم قانونگذار و یا مقام ماذون از قِبَل قانونگذار نیاز دارد.

بیشتر بخوانید »