آرشیو تگها: نفع طلبی

دستان بگیر سیاستمدار

حکایت و داستان

گاهی برای بیان صفات شخصیتی صاحب مناصبان کشوری، لسانی جز طنز و لطیفه نتواند به نحو شایسته ای آنان را توصیف کند، چنانچه که در حکایت حاضر برای سیاستمدار صورت گرفت.

بیشتر بخوانید »