آرشیو تگها: نقد و بررسی قانون شورای حل اختلاف

فایل صوتی نوآوری های قانون شورای حل اختلاف، دکتر مهدی صاحبی

نوآوری های قانون شورای حل اختلاف توسط دکتر مهدی صاحبی

نوآوری های قانون شورای حل اختلاف 1394 مجلس در مقایسه با خلف آن و نقد و بررسی مواد قانونی آن از نظر دکتر مهدی صاحبی در یک فایل صوتی

بیشتر بخوانید »