آرشیو تگها: نمونه رای دادگاه در سفید مهر

مفهوم چک سفید امضاء و اثر آن در جرم صدور چک بلامحل

شعبه دادگاه

در قانون سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء جرم انگاری شد ولی تعریفی از چک سفید امضاء و اثر آن نیامده و نظر حقوقدانان هم در این خصوص واحد نیست.

بیشتر بخوانید »