بایگانی برچسب: نمونه قرارهای کیفری

نمونه تصمیم قضایی دادسرای عمومی ویژه نوجوانان برای ارسال پرونده به دادسرای عمومی محل وقوع جرم+نمونه قرار منع تعقیب

تصمیم قضایی

دادسرای عمومی ویژه نوجوانان که به جرایم افراد بالغ زیر 18 سال رسیدگی می کند، در صورت کشف جرم ارتکابی افراد بالانر این سن حق رسیدگی را ندارد.

ادامه نوشته »