آرشیو تگها: نیت عمل

نزاع ابلیس و عابد

ابلیس و عابد

قضاوت آنلاین: حکایت تأمل برانگیز، ترفندهایی ابلیس برای فریب عابد بکار می برد، به بهترین شکل ممکن، نقش نیت اعمال انسانی را در نتیجه کار بیان می کند.

بیشتر بخوانید »