آرشیو تگها: هزینه اعاده دادرسی

تعرفه خدمات قضایی سال 1397 بر اساس قانون بودجه سال 1397 کل کشور [هزینه دادرسی]

بودجه

هزینه دادرسی انواع دعاوی مالی و غیرمالی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری، شورای حل اختلاف برابر جدول قانون بودجه کل کشور سال 1397

بیشتر بخوانید »