آرشیو تگها: همجنس گرایی

همجنس گرایی

معافیت از خدمت سربازی به علت ترنسن بودگی

مقالات حقوقی

معافیت از خدمت سربازی ترنس یا ترنسجندر مطابق کدام مقررات قانونی صورت می گیرد و آیا معافیت آنان از خدمت سربازی موقتی است یا دائمی؟

بیشتر بخوانید »