آرشیو تگها: هیأت تجدید نظر تخلفات اداری

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1373 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی

آیین نامه اجرایی

آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1373 با اصلاحات، الحاقات و حذف عباراتی شد که تماماً در متن قانون اعمال شد.

بیشتر بخوانید »