آرشیو تگها: وابستگی روح به دنیا

مرگ واقعی چگونه رخ می دهد؟

جدایی روح از بدن

قضاوت آنلاین: حقیقت مرگ، جدایی روح از جسم، فشار قبر و نحوه رفع آن از مباحث پیچیده ای است که دکتر الهی قمشه ای، آن را به زبان ساده، شیرین و قابل فهم بیان می کند.

بیشتر بخوانید »