آرشیو تگها: وجه تسمیه ضرب المثل های فارسی

خر ما از کرگی دم نداشت

داستان ضربت‌المثل‌ها

وجه تسمیه ضرب المثل فارسی «خر ما از کرگی دم نداشت» چیست و خاستگاه آن در تاریخ چیست و نقش قاضی دادگستری در پیدایش این ضرب المثل مشهور فارسی چه می باشد؟

بیشتر بخوانید »