آرشیو تگها: وظايف ستاد امر به معروف و نهي از منکر

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

قانون حمايت از آمران معروف و ناهيان از منکر از قوانيني که رئيس جمهور در ابلاغ آن امتناع و رئيس مجلس شوراي اسلامي نسبت به آن اقدام نمود.

بیشتر بخوانید »