آرشیو تگها: وظایف دادسرای راهور

رسیدگی به جرم رانندگی بدون پروانه در صلاحیت دادسرای عمومی است

بخشنامه های اجرایی

رسیدگی به جرم رانندگی بدون پروانه به موجب قانون بودجه سال 1395 و جدول تعیین تعرفه های بودجه ای و افزایش جزای نقدی در صلاحیت دادسرای عمومی

بیشتر بخوانید »