آرشیو تگها: وقفه در پرداخت دیون

عدم پرداخت یک فقره دین دلیل توقف تاجر در پرداخت دیون و ورشکستگی وی نیست

شعبه دادگاه

قضاوت آنلاین: در این که با توقف چند دین، وقفه در پرداخت دیون تاجر محقق می شود، اختلاف نظر است. برخی عقیده دارند که با وقفه در پرداخت یک دین توقف حاصل نمی شود.

بیشتر بخوانید »