آرشیو تگها: وکالت در طلاق زوجه

وکالت در طلاق زوجه که از سوی زوجه در وکالتنامه رسمی تفویض می شود تا در صورت تحقق شرایطی بتواند به دادگاه مراجعه و از طرف زوج خود را طلاق دهد.

اسقاط حق عزل وکیل مع الواسطه در وکالت بلاعزل (نظریه مشورتی ۱۲۵۳)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در صورت اسقاط حق عزل وکیل در عقد خارج لازم آیا وی حق با حق عزل وکیل مع الواسطه و مستقیم را دارد در نظریه مشورتی 1253 اداره حقوقی پاسخ داده شد.

بیشتر بخوانید »