آرشیو تگها: پاسخ دکتر علی رادان به سئوالات قانون صدور چک