آرشیو تگها: پرسش و پاسخ در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

نقد و بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

دکتر علی مهاجری و دکتر محسن قاسمی

دکتر علی مهاجری، قاضی بازنشسته، استاد دانشگاه، وکیل دادگستری و نویسنده کتب حقوقی، به نقد و بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می پردازد.

بیشتر بخوانید »