آرشیو تگها: پروانه خدمت گذاری

آیین نامه اماکن عمومی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی

آیین نامه اجرایی

قضاوت آنلاین: آیین‌نامه اماکن عمومی مصوب 22 خرداد 1363 هیأت وزیران در سال های 1364 و 1395 برخی از مواد آن مورد اصلاح قرار گرفت و موادی نیز به آن اضافه گردید.

بیشتر بخوانید »