آرشیو تگها: پروانه دلالی

قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی

قانون تجارت

قضاوت آنلاین: از زمان تصویب قانون راجع به دلالان ‌مصوب 7 اسفند 1317 مجلس، تصدی به دلالی منوط به داشتن پروانه است و مواد 354 و 355 قانون تجارت نیز نسخ ضمنی شد.

بیشتر بخوانید »