آرشیو تگها: پروانه نگهداری کبوتر

مجازات نگهداری و پرورش کبوتر در پشت‌بام منزل مسکونی بدون پروانه مخصوص

قضاوت آنلاین: نگهداری و پرورش کبوتر برابر ماده واحده قانون تشدید مجازات کبوترپرانی مصوب 1353 مجلس شورا با اصلاحیه و  الحاق بعدی، نیازمند داشتن پروانه است.

بیشتر بخوانید »

قانون تشدید مجازات کبوترپرانی

متون حقوقی

کبوترپرانی، نگهدای و پرورش کبوتر و به پرواز درآوردن آن در حریم برخی امکان از نظر قانون تشدید مجازات کبوترپرانی جرم و قابل مجازات است.

بیشتر بخوانید »