آرشیو تگها: پروانه چاه آب کشاورزی

قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری

قوانین و مقررات آب و فاضلاب

قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 13 تیر 1389 مجلس شورای اسلامی ناظر به چاه های فاقد پروانه چاه آب کشاورزی

بیشتر بخوانید »