آرشیو تگها: چک امانی

استفاده دارنده از چک تضمینی، خیانت در امانت نیست

شعبه دادگاه

قضاوت آنلاین: هرگاه چک برای تضمین انجام معامله ای صادر و تحویل دارنده شود، عدم استرداد آن از سوی دارنده و استفاده وی از چک، جرم خیانت در امانت محسوب نمی شود.

بیشتر بخوانید »