آرشیو تگها: کارت شناسایی

قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ مجلس شورای ملی با اصلاحات بعدی

شناسنامه

اولین قانون ثبت احوال کشور ایران مصوب 1307 بود و بعد از آن به ترتیب قوانین مصوب 1310، 1312، 1319 و 1355 تصویب و لازم الاجراء گردید.

بیشتر بخوانید »