آرشیو تگها: کارشناس غیر رسمی

دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری

کانون کارشناس رسمی دادگستری

دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری با تأکید بر استفاده از سامانه های برخط سمپ و ثبت توسط رئیس قوه قضاییه تصویب شد.

بیشتر بخوانید »