آرشیو تگها: کارمندان بانک

کارکنان بانک های خصوصی جزء مأمورین به خدمات عمومی هستند (رأی وحدت رویه 798)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

کارکنان بانک های خصوصی به موجب رأی وحدت رویه شماره 798 هیأت عمومی دیوان عالی، مأمورین به خدمات عمومی در ماده 598 قانون مجازات اسلامی هستند.

بیشتر بخوانید »