آرشیو تگها: کتاب های محمد علی فروغی

کتاب های محمد علی فروغی وزیر دادگستری، قاضی دیوان عالی تمیز و نویسنده و مدرس

محمد علی فروغی ملقب به ذکاء الملک

محمد علی فروغی

بیوگرافی و رزومه محمدعلی فروغی ملقب به ذکاء الملک وزیر دادگستری، قاضی دیوان عالی تمیز، نویسنده و مدرس، آشنایی با تحصیلات و آثار تألیفی ایشان

بیشتر بخوانید »