آرشیو تگها: کشکول

دستان بگیر سیاستمدار

حکایت و داستان

گاهی برای بیان صفات شخصیتی صاحب مناصبان کشوری، لسانی جز طنز و لطیفه نتواند به نحو شایسته ای آنان را توصیف کند، چنانچه که در حکایت حاضر برای سیاستمدار صورت گرفت.

بیشتر بخوانید »

مؤمن در واقعیت و شیطان در حقیقت

حکایت و داستان

حکایت شیرین عارف اعظم و مؤمن در واقعیت و شیطان در حقیقت، اشاره به نگاهی سطحی ما به مسائل که در غالب موارد دیدگاه‌ها و قضاوت ما را نسبت به افراد به خطاء می برد.

بیشتر بخوانید »