آرشیو تگها: کشیدن روسری

کشیدن روسری از سر خانم در ملاء عام مصداق ارتکاب فعل حرام است

آراء دادگاه کیفری

در این که اگر شخصی در ملاء عام روسری خانمی را از سرش بردارد،فعل ارتکابی توهین عملی بوده یا از مصادیق ارتکاب فعل حرام است، اختلاف قضایی وجود دارد.

بیشتر بخوانید »