آرشیو تگها: کشیک دادسرا

تحقیقات مقدماتی روحانی متهم به ارتکاب جرم مشهود در دادسرای عمومی

نشست قضايی قضات دادگستری

حدود تحقیقات مقدماتی از شخص روحانی متهم به ارتکاب جرم مشهود در دادسرای عمومی و انقلاب به استناد ماده 87 قانون آیین دادرسی کیفری

بیشتر بخوانید »

مشروعیت تعیین بازپرس به عنوان قاضی کشیک دادسرای عمومی و انقلاب

مقالات آیین دادرسی کیفری

قضاوت آنلاین: دادسراهای عمومی و انقلاب کشور به بهانه کمبود قاضی کشیک، اقدام به قراردادن بازپرسان در لیست کشیک می نمایند که این اقدام فاقد مشروعیت قانونی است.

بیشتر بخوانید »