آرشیو تگها: کلاهبرداری از شرکت بیمه

مجازات شروع به جرم موضوع ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث

نشست قضایی گروه تلگرامی تحلیل کاربردی حقوق

اگر طرفین یک حادثه رانندگی برای اخذ دیه از شرکت بیمه، ادقام به تصادف ساختگی و صحنه سازی نموده ولی عمل آنان کلاهبرداری است یا عنون خاص دارد؟

بیشتر بخوانید »