آرشیو تگها: کودکان بد سرپرست

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب ۱۳۹۲

کودکان

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 31 شهریور 1392 مجلس شورای اسلامی ناظر به سرپرستی افراد فوق و غیره

بیشتر بخوانید »