آرشیو تگها: کودکان بی سرپرست

آیین نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۶ هیأت وزیران

آیین نامه اجرایی

قضاوت آنلاین: در اجرای تبصره 3 ماده 22 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست 1392 مجلس شورا، آیین نامه اجرایی آن را هیأت وزیران تصویب کرد.

بیشتر بخوانید »

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب ۱۳۹۲

کودکان

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 31 شهریور 1392 مجلس شورای اسلامی ناظر به سرپرستی افراد فوق و غیره

بیشتر بخوانید »