آرشیو تگها: کیف زنی

کیف زنی

اثبات سرقت کیف با تهدید و عنف با سوگند شاکی

نشست قضایی گروه تلگرامی تحلیل کاربردی حقوق

اثبات جرم سرقت با تهدید و عنف با سوگند شاکی در فرضی که تنها دلیل مثبت وقوع جرم سرقت تعزیری و شناسایی هویت متهم سوگند شاکی باشد ممکن است؟

بیشتر بخوانید »