آرشیو تگها: گواهی مهارت

پزشکان عمومی مجاز به استفاده از دستگاه لیزر در مطب شخصی نیستند (رأی 365)

آرای دیوان عدالت اداری

ممنوعیت پزشکان عمومی در استفاده از دستگاه لیزر در مطب شخصی به موجب رأی وحدت رویه شماره 365 مورخ 8 خرداد 1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفت.

بیشتر بخوانید »