آرشیو تگها: expediency

The place rule of expedient in Iranian criminal law

متون حقوقی

قضاوت آنلاین: یکی از مؤلفه های مؤثر در احکام کیفری حکومتی، «قاعده‌ی مصلحت» است که نقش کاربردی و تأثیر مصلحت سنجی در تغییر قوانین جزایی کشور با صبغه‌ شرعی دارد.

بیشتر بخوانید »