انجمن های مشاوره حقوقی و قضاوت آنلاین

  • انجمن
  • موضوع‌ها
  • نوشته‌ها
  • آخرین نوشته
  • 11
  • 42
  • پاسخ به: مشکل نمایش مطالب پیشنهادی با پنجره متحرک سایت

   ۱۱:۵۲در۱۳۹۸/۰۷/۲۴

   مدیر

  • 16
  • 17
  • پاسخ به: آدرس گرم خانه های مناطق ۲۲ گانه تهران برای بی سرپناهان

   ۱۵:۱۰در۱۴۰۰/۰۲/۱۵

   مرتضی روش ضمیر

  • 90
  • 123
  • هواپیما

   ۱۶:۱۱در۱۳۹۹/۰۸/۲۷

   کیانوش جاودانی

  • 1
  • 3
  • تعریف یا معنی واژه

   ۱۱:۳۸در۱۳۹۹/۰۸/۰۴

   سیروس کبیری

  • 16
  • 49
  • پاسخ به: تعارض عقد شفاهی هبه با بخشش نامه مکتوب

   ۲۰:۳۲در۱۴۰۰/۰۷/۰۲

   مدیر

  • 55
  • 167
  • پارک ماشین در مشاعات و گذاشتن چند دوچرخه درقسمتی از مشاع

   ۰۰:۲۰در۱۴۰۰/۰۷/۱۰

   rr

  • 33
  • 88
  • پاسخ به: حکم ارث پدر و پدر بزرگ با فوت همزمان در تصادف رانندگی

   ۲۱:۰۷در۱۴۰۰/۰۵/۰۴

   علیرضا مرادی

  • 7
  • 27
  • پاسخ به: مبدا محاسبه خسارت تاخیر چک

   ۰۶:۵۵در۱۴۰۰/۰۷/۰۹

   بابک اهرامی

  • 6
  • 15
  • پاسخ به: رفع انسداد حساب یارانه سرپرست خانوار

   ۱۹:۱۶در۱۴۰۰/۰۶/۳۱

   علیرضا مرادی

  • 1
  • 2
  • نحوه تعیین مالیات مغازه داران توسط اداره مالیات

   ۰۹:۲۸در۱۳۹۹/۰۳/۱۶

   newsong

  • 19
  • 26
  • پاسخ به: بازگشت به شغل علیرغم حکم بازنشستگی

   ۲۱:۳۹در۱۳۹۹/۱۰/۱۲

   کیانوش جاودانی

  • 30
  • 61
  • پاسخ به: شکایت حادثه ناشی از کار و تهدید کارفرما

   ۱۲:۱۷در۱۳۹۹/۱۲/۲۰

   علیرضا مرادی

  • 2
  • 4
  • نحوه تغییر مشخصات بیمار در پرونده بیمارستانی

   ۱۰:۱۵در۱۳۹۹/۰۳/۱۶

   mohamadreza1369

  • 12
  • 34
  • پاسخ به: خواسته دعوای ابطال معامله و ابطال اسناد

   ۱۱:۱۳در۱۴۰۰/۰۲/۰۵

   کیانوش جاودانی

  • 1
  • 3
  • پاسخ به: قوانین و مقررات ناظر بر حقوق مالکیت فکری و معنوی

   ۱۳:۰۰در۱۳۹۸/۰۷/۱۵

   مدیر

  • 3
  • 6
  • پاسخ به: تخریب مزرعه به علت انحراف مسیر سیلاب روستایی

   ۲۳:۳۱در۱۳۹۹/۱۲/۰۱

   کیانوش جاودانی

  • 20
  • 25
  • جعل شناسنامه

   ۱۴:۱۳در۱۴۰۰/۰۷/۰۴

   Golmikhak

  • 94
  • 273
  • پاسخ به: آیا دادخواست رفع بازداشت قابلیت استماع دارد

   ۰۷:۱۴در۱۴۰۰/۰۷/۰۹

   بابک اهرامی

  • 17
  • 56
  • پاسخ به: رویه اجرای رای دستور فروش ملک مشاعی

   ۱۰:۱۳در۱۳۹۹/۱۰/۱۶

   مدیر

  • 1
  • 2
  • صلاحیت شورای حل اختلاف در مطالبه خسارت

   ۱۱:۳۸در۱۳۹۹/۰۸/۰۹

   sabzivand

  • 54
  • 136
  • پاسخ به: اعاده دادرسی به علت استفاده از چک جعلی

   ۱۲:۲۰در۱۴۰۰/۰۶/۱۳

   علیرضا مرادی

  • 83
  • 206
  • امکان شکایت از شهود

   ۱۶:۳۰در۱۴۰۰/۰۷/۰۴

   sabzivand

  • 6
  • 16
  • پاسخ به: نحوه تجمیع احکام کیفری در جرایم متعدد

   ۱۶:۲۸در۱۳۹۹/۱۰/۲۱

   کیانوش جاودانی

  • 30
  • 40
  • پاسخ به: شکایت از قاضی بابت کارشناسی های بی دلیل

   ۱۹:۴۹در۱۴۰۰/۰۲/۱۵

   علیرضا مرادی