انجمن های مشاوره حقوقی و قضاوت آنلاین

  • انجمن
  • موضوع‌ها
  • نوشته‌ها
  • آخرین نوشته
  • 11
  • 42
  • پاسخ به: مشکل نمایش مطالب پیشنهادی با پنجره متحرک سایت

   ۱۱:۵۲در۱۳۹۸/۰۷/۲۴

   مدیر

  • 16
  • 17
  • پاسخ به: آدرس گرم خانه های مناطق ۲۲ گانه تهران برای بی سرپناهان

   ۱۵:۱۰در۱۴۰۰/۰۲/۱۵

   مرتضی روش ضمیر

  • 90
  • 123
  • هواپیما

   ۱۶:۱۱در۱۳۹۹/۰۸/۲۷

   کیانوش جاودانی

  • 1
  • 3
  • تعریف یا معنی واژه

   ۱۱:۳۸در۱۳۹۹/۰۸/۰۴

   سیروس کبیری

  • 13
  • 36
  • پاسخ به: همزمانی تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و تقسیم ترکه

   ۱۳:۰۴در۱۴۰۰/۰۳/۱۷

   علیرضا مرادی

  • 54
  • 162
  • سرقفلی

   ۱۲:۴۴در۱۴۰۰/۰۵/۱۴

   r119309429@gmail.com

  • 33
  • 88
  • پاسخ به: حکم ارث پدر و پدر بزرگ با فوت همزمان در تصادف رانندگی

   ۲۱:۰۷در۱۴۰۰/۰۵/۰۴

   علیرضا مرادی

  • 7
  • 23
  • پاسخ به: مراجعه ضامن به مدیون اصلی بابت پرداخت بدهی تسهیلات بانکی

   ۲۱:۰۷در۱۳۹۹/۱۰/۲۹

   علیرضا مرادی

  • 6
  • 13
  • پاسخ به: رفع انسداد حساب یارانه سرپرست خانوار

   ۱۷:۱۸در۱۴۰۰/۰۱/۲۰

   علیرضا مرادی

  • 1
  • 2
  • نحوه تعیین مالیات مغازه داران توسط اداره مالیات

   ۰۹:۲۸در۱۳۹۹/۰۳/۱۶

   newsong

  • 19
  • 26
  • پاسخ به: بازگشت به شغل علیرغم حکم بازنشستگی

   ۲۱:۳۹در۱۳۹۹/۱۰/۱۲

   کیانوش جاودانی

  • 30
  • 61
  • پاسخ به: شکایت حادثه ناشی از کار و تهدید کارفرما

   ۱۲:۱۷در۱۳۹۹/۱۲/۲۰

   علیرضا مرادی

  • 2
  • 4
  • نحوه تغییر مشخصات بیمار در پرونده بیمارستانی

   ۱۰:۱۵در۱۳۹۹/۰۳/۱۶

   mohamadreza1369

  • 12
  • 34
  • پاسخ به: خواسته دعوای ابطال معامله و ابطال اسناد

   ۱۱:۱۳در۱۴۰۰/۰۲/۰۵

   کیانوش جاودانی

  • 1
  • 3
  • پاسخ به: قوانین و مقررات ناظر بر حقوق مالکیت فکری و معنوی

   ۱۳:۰۰در۱۳۹۸/۰۷/۱۵

   مدیر

  • 3
  • 6
  • پاسخ به: تخریب مزرعه به علت انحراف مسیر سیلاب روستایی

   ۲۳:۳۱در۱۳۹۹/۱۲/۰۱

   کیانوش جاودانی

  • 19
  • 24
  • پاسخ به: معافیت تحصیلی خارج کشور

   ۲۱:۴۶در۱۳۹۹/۰۹/۰۵

   کیانوش جاودانی

  • 86
  • 281
  • پاسخ به: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بعد از صدور حکم قطعی

   ۲۲:۳۲در۱۴۰۰/۰۴/۲۴

   changiez

  • 17
  • 56
  • پاسخ به: رویه اجرای رای دستور فروش ملک مشاعی

   ۱۰:۱۳در۱۳۹۹/۱۰/۱۶

   مدیر

  • 1
  • 2
  • صلاحیت شورای حل اختلاف در مطالبه خسارت

   ۱۱:۳۸در۱۳۹۹/۰۸/۰۹

   sabzivand

  • 53
  • 160
  • پاسخ به: تأیید قرار منع تعقیب دادیار در دادگاه کیفری دو

   ۰۷:۵۱در۱۴۰۰/۰۴/۳۱

   کیانوش جاودانی

  • 78
  • 218
  • پاسخ به: حاکمیت ماده ۲۲ قانون ثبت بر ماده ۶۹۰ مجازات اسلامی تعزیرات

   ۱۲:۵۰در۱۴۰۰/۰۳/۱۶

   علیرضا مرادی

  • 6
  • 16
  • پاسخ به: نحوه تجمیع احکام کیفری در جرایم متعدد

   ۱۶:۲۸در۱۳۹۹/۱۰/۲۱

   کیانوش جاودانی

  • 30
  • 40
  • پاسخ به: شکایت از قاضی بابت کارشناسی های بی دلیل

   ۱۹:۴۹در۱۴۰۰/۰۲/۱۵

   علیرضا مرادی