انجمن های مشاوره حقوقی قضاوت آنلاین

  • انجمن
  • جستار ها
  • نوشته ها
  • آخرین نوشته
  • 11
  • 37
  • پاسخ به : مشکل نمایش مطالب پیشنهادی با پنجره متحرک سایت

   ۱۱:۵۲در۱۳۹۸/۰۷/۲۴

   مدیرمدیر

  • 13
  • 13
  • دانلود رایگان پایان نامه ها و رساله های دانشگاه شهید بهشتی

   ۱۹:۱۶در۱۳۹۹/۰۲/۲۸

   مدیرمدیر

  • 64
  • 98
  • قاضی مدرسه

   ۱۹:۳۲در۱۳۹۹/۰۴/۰۳

   مدیرمدیر

  • 1
  • 3
  • ضوابط تغییر نام و نام خانوادگی

   ۱۹:۰۳در۱۳۹۹/۰۴/۱۵

   Avatarsignco

  • 7
  • 18
  • نحوه اخذ گواهی انحصار وراثت متوفی

   ۲۰:۳۷در۱۳۹۹/۰۴/۱۵

   Avatarsignco

  • 37
  • 103
  • آثار وکالت در خرید و فروش ملک

   ۲۲:۳۰در۱۳۹۹/۰۴/۲۲

   Avatarsalar

  • 21
  • 51
  • اعاده دادرسی فوق العاده از حکم استرداد جهیزیه

   ۰۶:۵۶در۱۳۹۹/۰۴/۲۲

   Avatarsalar

  • 5
  • 14
  • بدون موضوع

  • 3
  • 6
  • تأخیر رئیس بانک در رفع مسدودی حساب بانکی

   ۲۰:۵۸در۱۳۹۹/۰۴/۲۱

   Avatarbazi

  • 1
  • 2
  • نحوه تعیین مالیات مغازه داران توسط اداره مالیات

   ۰۹:۲۸در۱۳۹۹/۰۳/۱۶

   Avatarnewsong

  • 15
  • 21
  • پاسخ به : مخفی کردن اوراق پرونده از سوی مدیر دفتر شعبه

   ۰۶:۴۵در۱۳۹۸/۱۰/۱۵

   علیرضا مرادیعلیرضا مرادی

  • 26
  • 52
  • مطالبه دیه بیماری ناشی از کار

   ۲۳:۴۷در۱۳۹۹/۰۴/۰۸

   Avatararam

  • 2
  • 4
  • نحوه تغییر مشخصات بیمار در پرونده بیمارستانی

   ۱۰:۱۵در۱۳۹۹/۰۳/۱۶

   Avatarmohamadreza1369

  • 6
  • 18
  • پاسخ به : شرایط اعتبار سند اصلاحات ارضی و اثر آن در جرایم تصرف عدوانی و تخریب

   ۱۰:۱۱در۱۳۹۸/۱۲/۲۲

   علیرضا مرادیعلیرضا مرادی

  • 1
  • 3
  • پاسخ به : قوانین و مقررات ناظر بر حقوق مالکیت فکری و معنوی

   ۱۳:۰۰در۱۳۹۸/۰۷/۱۵

   مدیرمدیر

  • 2
  • 2
  • پاسخ به : حقوق اراضی در ایران

   ۱۴:۵۴در۱۳۹۸/۰۷/۱۹

   Avatartsabt

  • 18
  • 22
  • پاسخ به : ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

   ۱۴:۳۸در۱۳۹۸/۱۱/۱۲

   حقوقدان با سابقهحقوقدان با سابقه

  • 61
  • 189
  • اشتباه پلاک ثبتی در حکم دادگاه بدوی

   ۱۴:۳۳در۱۳۹۹/۰۴/۲۴

   Avatarzalikhani

  • 15
  • 37
  • معیار محاسبه خسارت تأخیر تأدیه

   ۲۱:۳۴در۱۳۹۹/۰۴/۱۳

   Avatarhossein123

  • 32
  • 89
  • اثبات ضرب، شتم و جرح بدون شاهد

   ۱۳:۳۸در۱۳۹۹/۰۴/۱۶

   Avatariman742

  • 45
  • 122
  • حکم خیانت در امانت نسبت به گربه

   ۱۱:۴۵در۱۳۹۹/۰۴/۱۹

   Avatarteimory

  • 5
  • 14
  • پاسخ به : امکان درخواست اجرای حکم توسط محکوم علیه ؟

   ۱۳:۳۹در۱۳۹۹/۰۲/۲۴

   Avatarfarshadjahanbakhshi

  • 24
  • 60
  • بیماری های مانع استخدام قضات

   ۱۲:۵۰در۱۳۹۹/۰۴/۰۸

   مدیرمدیر

  • 1250
  • 31
  • 47
  • خودداری مدیر مدرسه از تحویل کارنامه و پرونده دانش آموز

   ۱۲:۳۹در۱۳۹۹/۰۳/۲۸

   Avatarsamaneh

  • 25
  • 25
  • کرایه تاکسی

   ۰۸:۳۰در۱۳۹۹/۰۲/۲۱

   مدیرمدیر