انجمن های مشاوره حقوقی و قضاوت آنلاین

  • انجمن
  • موضوع‌ها
  • نوشته‌ها
  • آخرین نوشته
  • 11
  • 42
  • پاسخ به: مشکل نمایش مطالب پیشنهادی با پنجره متحرک سایت

   ۰۸:۲۲در۱۳۹۸/۰۷/۲۴

   مدیرمدیر

  • 14
  • 14
  • حکم جدایی فرزند خوانده از زوجین مسیحی

   ۱۵:۱۱در۱۳۹۹/۰۷/۰۴

   مدیرمدیر

  • 90
  • 123
  • هواپیما

   ۱۲:۴۱در۱۳۹۹/۰۸/۲۷

   کیانوش جاودانیکیانوش جاودانی

  • 1
  • 3
  • تعریف یا معنی واژه

   ۱۴:۳۳در۱۳۹۹/۰۴/۱۵

   سیروس کبیریسیروس کبیری

  • 11
  • 28
  • پاسخ به: رسیدگی ادعای مالکیت در دعوای تقسیم ترکه

   ۱۵:۲۳در۱۳۹۸/۰۴/۱۵

   علیرضا مرادیعلیرضا مرادی

  • 43
  • 124
  • پاسخ به: اعتبار قولنامه ملک دارای سند رسمی

   ۰۷:۳۰در۱۳۹۹/۰۶/۲۰

   کیانوش جاودانیکیانوش جاودانی

  • 28
  • 69
  • مطالبه مهریه پس از طلاق چه شرایطی را دارد؟

   ۰۸:۲۱در۱۳۹۹/۰۹/۰۲

   Avatarsahar99

  • 5
  • 14
  • بدون موضوع

  • 3
  • 6
  • تأخیر رئیس بانک در رفع مسدودی حساب بانکی

   ۱۶:۲۸در۱۳۹۹/۰۴/۲۱

   Avatarbazi

  • 1
  • 2
  • نحوه تعیین مالیات مغازه داران توسط اداره مالیات

   ۰۴:۵۸در۱۳۹۹/۰۳/۱۶

   Avatarnewsong

  • 17
  • 27
  • ابطال تعهد نامه عدم اشتغال به شغل سازمانی

   ۰۷:۱۱در۱۳۹۹/۰۷/۱۵

   Avatarali42651

  • 28
  • 58
  • شکایت از تأمین اجتماعی و دریافت خسارت

   ۰۳:۲۰در۱۳۹۹/۰۶/۲۴

   Avatararshia

  • 2
  • 4
  • نحوه تغییر مشخصات بیمار در پرونده بیمارستانی

   ۰۵:۴۵در۱۳۹۹/۰۳/۱۶

   Avatarmohamadreza1369

  • 9
  • 24
  • تقاضای سند رسمی مالکیت در دعوای تقسیم ترکه

   ۰۷:۴۴در۱۳۹۹/۰۸/۱۹

   Avatarrohi

  • 1
  • 3
  • پاسخ به: قوانین و مقررات ناظر بر حقوق مالکیت فکری و معنوی

   ۰۹:۳۰در۱۳۹۸/۰۷/۱۵

   مدیرمدیر

  • 2
  • 2
  • پاسخ به: حقوق اراضی در ایران

   ۱۱:۲۴در۱۳۹۸/۰۷/۱۹

   Avatartsabt

  • 19
  • 24
  • پاسخ به: معافیت تحصیلی خارج کشور

   ۱۸:۱۶در۱۳۹۹/۰۹/۰۵

   کیانوش جاودانیکیانوش جاودانی

  • 76
  • 237
  • پاسخ به: اعلامی یا تأسیسی بودن حکم ابطال معامله

   ۰۴:۳۰در۱۳۹۹/۰۷/۱۴

   سیروس کبیریسیروس کبیری

  • 16
  • 52
  • اثر حکم اعسار در خسارت تأخیر تأدیه چک

   ۱۳:۵۰در۱۳۹۹/۰۸/۰۱

   Avatarksara g

  • 1
  • 2
  • صلاحیت شورای حل اختلاف در مطالبه خسارت

   ۰۸:۰۸در۱۳۹۹/۰۸/۰۹

   Avatarsabzivand

  • 44
  • 114
  • پاسخ به: رسیدگی به اعتراض قرار منع تعقیب در دادگاه

   ۱۷:۱۵در۱۳۹۹/۰۸/۰۶

   مدیرمدیر

  • 62
  • 167
  • پاسخ به: جعل فتوکپی سند برابر با اصل

   ۱۹:۲۴در۱۳۹۹/۰۸/۲۳

   علیرضا مرادیعلیرضا مرادی

  • 5
  • 14
  • جرح شاهد

   ۰۹:۰۹در۱۳۹۹/۰۲/۲۴

   سیروس کبیریسیروس کبیری

  • 30
  • 68
  • تخلف بازپرس در پرداخت وجه به شکات

   ۱۶:۵۵در۱۳۹۹/۰۸/۰۸

   Avatarmjzb

  • 32
  • 48
  • کانال های تلگرامی اساتید حقوق

   ۱۳:۰۹در۱۳۹۹/۰۵/۰۳

   مدیرمدیر

  • 33
  • 33
  • جرح شاهد

   ۱۰:۱۸در۱۳۹۹/۰۵/۱۲

   مدیرمدیر