انجمن های مشاوره حقوقی و قضاوت آنلاین

  • انجمن
  • موضوع‌ها
  • نوشته‌ها
  • آخرین نوشته
  • 11
  • 45
  • پاسخ به: ضوابط طرح پرسش حقوقی در انجمن های مشاوره حقوقی

   ۱۴:۰۹در۱۴۰۰/۰۱/۲۴

   مدیرمدیر

  • 15
  • 16
  • پاسخ به: آدرس گرم خانه های مناطق ۲۲ گانه تهران برای بی سرپناهان

   ۱۵:۱۰در۱۴۰۰/۰۲/۱۵

   Avatarمرتضی روش ضمیر

  • 90
  • 123
  • هواپیما

   ۱۶:۱۱در۱۳۹۹/۰۸/۲۷

   کیانوش جاودانیکیانوش جاودانی

  • 1
  • 3
  • تعریف یا معنی واژه

   ۱۱:۳۸در۱۳۹۹/۰۸/۰۴

   سیروس کبیریسیروس کبیری

  • 12
  • 30
  • پاسخ به: تهیه گواهی حصر وراثت و مطالبه سهم الارث

   ۱۷:۰۴در۱۴۰۰/۰۲/۱۸

   علیرضا مرادیعلیرضا مرادی

  • 50
  • 147
  • پاسخ به: اثبات معامله صوری به علت فقدان قصد انشاء

   ۱۰:۰۰در۱۴۰۰/۰۲/۱۲

   سیروس کبیریسیروس کبیری

  • 31
  • 82
  • پاسخ به: تدلیس در طلاق از سوی زوجه

   ۱۰:۰۷در۱۳۹۹/۱۰/۱۶

   مدیرمدیر

  • 7
  • 23
  • پاسخ به: مراجعه ضامن به مدیون اصلی بابت پرداخت بدهی تسهیلات بانکی

   ۲۱:۰۷در۱۳۹۹/۱۰/۲۹

   علیرضا مرادیعلیرضا مرادی

  • 6
  • 13
  • پاسخ به: رفع انسداد حساب یارانه سرپرست خانوار

   ۱۷:۱۸در۱۴۰۰/۰۱/۲۰

   علیرضا مرادیعلیرضا مرادی

  • 1
  • 2
  • نحوه تعیین مالیات مغازه داران توسط اداره مالیات

   ۰۹:۲۸در۱۳۹۹/۰۳/۱۶

   Avatarnewsong

  • 19
  • 26
  • پاسخ به: بازگشت به شغل علیرغم حکم بازنشستگی

   ۲۱:۳۹در۱۳۹۹/۱۰/۱۲

   کیانوش جاودانیکیانوش جاودانی

  • 30
  • 61
  • پاسخ به: شکایت حادثه ناشی از کار و تهدید کارفرما

   ۱۲:۱۷در۱۳۹۹/۱۲/۲۰

   علیرضا مرادیعلیرضا مرادی

  • 2
  • 4
  • نحوه تغییر مشخصات بیمار در پرونده بیمارستانی

   ۱۰:۱۵در۱۳۹۹/۰۳/۱۶

   Avatarmohamadreza1369

  • 12
  • 34
  • پاسخ به: خواسته دعوای ابطال معامله و ابطال اسناد

   ۱۱:۱۳در۱۴۰۰/۰۲/۰۵

   کیانوش جاودانیکیانوش جاودانی

  • 1
  • 3
  • پاسخ به: قوانین و مقررات ناظر بر حقوق مالکیت فکری و معنوی

   ۱۳:۰۰در۱۳۹۸/۰۷/۱۵

   مدیرمدیر

  • 3
  • 6
  • پاسخ به: تخریب مزرعه به علت انحراف مسیر سیلاب روستایی

   ۲۳:۳۱در۱۳۹۹/۱۲/۰۱

   کیانوش جاودانیکیانوش جاودانی

  • 19
  • 24
  • پاسخ به: معافیت تحصیلی خارج کشور

   ۲۱:۴۶در۱۳۹۹/۰۹/۰۵

   کیانوش جاودانیکیانوش جاودانی

  • 85
  • 271
  • پاسخ به: تصرف عدوانی و تملک اراضی اشخاص

   ۰۸:۵۹در۱۴۰۰/۰۲/۱۹

   AvatarHOSINI

  • 17
  • 56
  • پاسخ به: رویه اجرای رای دستور فروش ملک مشاعی

   ۱۰:۱۳در۱۳۹۹/۱۰/۱۶

   مدیرمدیر

  • 1
  • 2
  • صلاحیت شورای حل اختلاف در مطالبه خسارت

   ۱۱:۳۸در۱۳۹۹/۰۸/۰۹

   Avatarsabzivand

  • 51
  • 145
  • پاسخ به: رسیدگی به اعتراض قرار منع تعقیب در دادگاه

   ۲۰:۴۵در۱۳۹۹/۰۸/۰۶

   مدیرمدیر

  • 78
  • 210
  • حاکمیت ماده ۲۲ قانون ثبت بر ماده ۶۹۰ مجازات اسلامی تعزیرات

   ۲۲:۵۸در۱۴۰۰/۰۲/۱۸

   AvatarJalal

  • 6
  • 16
  • پاسخ به: نحوه تجمیع احکام کیفری در جرایم متعدد

   ۱۶:۲۸در۱۳۹۹/۱۰/۲۱

   کیانوش جاودانیکیانوش جاودانی

  • 30
  • 40
  • پاسخ به: شکایت از قاضی بابت کارشناسی های بی دلیل

   ۱۹:۴۹در۱۴۰۰/۰۲/۱۵

   علیرضا مرادیعلیرضا مرادی