انجمن های مشاوره حقوقی و قضاوت آنلاین

  • انجمن
  • موضوع‌ها
  • نوشته‌ها
  • آخرین نوشته
  • 11
  • 43
  • پاسخ به: مشکل نمایش مطالب پیشنهادی با پنجره متحرک سایت

   ۱۱:۵۲در۱۳۹۸/۰۷/۲۴

   مدیرمدیر

  • 15
  • 15
  • ۰۰:۵۸در۱۳۹۹/۰۹/۱۴

   کیانوش جاودانیکیانوش جاودانی

  • 90
  • 123
  • هواپیما

   ۱۶:۱۱در۱۳۹۹/۰۸/۲۷

   کیانوش جاودانیکیانوش جاودانی

  • 1
  • 3
  • تعریف یا معنی واژه

   ۱۹:۰۳در۱۳۹۹/۰۴/۱۵

   سیروس کبیریسیروس کبیری

  • 11
  • 28
  • پاسخ به: رسیدگی ادعای مالکیت در دعوای تقسیم ترکه

   ۱۹:۵۳در۱۳۹۸/۰۴/۱۵

   علیرضا مرادیعلیرضا مرادی

  • 46
  • 138
  • پاسخ به: دعوای فسخ معامله در مستحقق للغیر در آمدن مبیع

   ۰۹:۰۹در۱۳۹۹/۱۱/۱۰

   Avatarrohi

  • 31
  • 82
  • پاسخ به: تدلیس در طلاق از سوی زوجه

   ۱۰:۰۷در۱۳۹۹/۱۰/۱۶

   مدیرمدیر

  • 7
  • 23
  • پاسخ به: مراجعه ضامن به مدیون اصلی بابت پرداخت بدهی تسهیلات بانکی

   ۲۱:۰۷در۱۳۹۹/۱۰/۲۹

   علیرضا مرادیعلیرضا مرادی

  • 5
  • 8
  • ۷۹۸۳۹

   ۱۲:۰۳در۱۳۹۹/۱۰/۰۲

   Avatarsara_ahmd43

  • 1
  • 2
  • نحوه تعیین مالیات مغازه داران توسط اداره مالیات

   ۰۹:۲۸در۱۳۹۹/۰۳/۱۶

   Avatarnewsong

  • 19
  • 26
  • پاسخ به: بازگشت به شغل علیرغم حکم بازنشستگی

   ۲۱:۳۹در۱۳۹۹/۱۰/۱۲

   کیانوش جاودانیکیانوش جاودانی

  • 28
  • 58
  • شکایت از تأمین اجتماعی و دریافت خسارت

   ۰۷:۵۰در۱۳۹۹/۰۶/۲۴

   Avatararshia

  • 2
  • 4
  • نحوه تغییر مشخصات بیمار در پرونده بیمارستانی

   ۱۰:۱۵در۱۳۹۹/۰۳/۱۶

   Avatarmohamadreza1369

  • 10
  • 25
  • اعتراض به ثبت ملک با حکم اثبات عقد بیع

   ۱۱:۲۴در۱۳۹۹/۱۱/۲۷

   Avatarsaheb1368

  • 1
  • 3
  • پاسخ به: قوانین و مقررات ناظر بر حقوق مالکیت فکری و معنوی

   ۱۳:۰۰در۱۳۹۸/۰۷/۱۵

   مدیرمدیر

  • 3
  • 6
  • پاسخ به: تخریب مزرعه به علت انحراف مسیر سیلاب روستایی

   ۲۳:۳۱در۱۳۹۹/۱۲/۰۱

   کیانوش جاودانیکیانوش جاودانی

  • 19
  • 24
  • پاسخ به: معافیت تحصیلی خارج کشور

   ۲۱:۴۶در۱۳۹۹/۰۹/۰۵

   کیانوش جاودانیکیانوش جاودانی

  • 80
  • 245
  • پاسخ به: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به رأی داوری

   ۱۵:۴۴در۱۳۹۹/۱۱/۲۴

   کیانوش جاودانیکیانوش جاودانی

  • 17
  • 56
  • پاسخ به: رویه اجرای رای دستور فروش ملک مشاعی

   ۱۰:۱۳در۱۳۹۹/۱۰/۱۶

   مدیرمدیر

  • 1
  • 2
  • صلاحیت شورای حل اختلاف در مطالبه خسارت

   ۱۱:۳۸در۱۳۹۹/۰۸/۰۹

   Avatarsabzivand

  • 50
  • 134
  • تحقیقات مقدماتی سوء قصد نافرجام

   ۱۹:۲۴در۱۳۹۹/۱۱/۳۰

   AvatarJalal

  • 72
  • 178
  • پاسخ به: تکلیف سند عادی موضوع شکایت جعل و برائت جاعل

   ۱۶:۱۹در۱۳۹۹/۱۱/۲۴

   کیانوش جاودانیکیانوش جاودانی

  • 6
  • 16
  • پاسخ به: نحوه تجمیع احکام کیفری در جرایم متعدد

   ۱۶:۲۸در۱۳۹۹/۱۰/۲۱

   کیانوش جاودانیکیانوش جاودانی