تازه‌‌های سایت

مالکیت شاکی نسبت به مال غیرمنقول از شرایط تحقق رکن قانونی جرم تصرف عدوانی است (رأی دیوان عالی کشور)

آراء دادگاه حقوقی

اساس رکن قانونی تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، مالکیت شاکی بر مال غیرمنقول است والا شکایت وی منجر به منع تعقیب خواهدشد.

ادامه نوشته »

قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی

هواپیما

حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی در پروازهای داخی و بین المللی نسبت به حمل مسافر و بار به موجب قانون تعیین حدود مسئولیت های شرکت های هواپیمایی ایران تعیین شد.

ادامه نوشته »

مطابق احوال شخصیه ارامنه گریگوری، پرداخت نفقه زوجه در زمان زوجیت، مشروط به تمکین زوجه نیست. (آرای دادگاه های بدون و تجدیدنظر استان تهران)

آراء دادگاه حقوقی

مطابق با احوال شخصیه ارامنه گریگوری، زوجه حتی در صورت عدم تمکمین از زوج نیز، حق مطالبه نفقه ایام زوجیت را دارد که براین اساس، زوج باید آن را بطور کامل بپردازد.

ادامه نوشته »

چگونه با آگهی فروش خودروی شما در سایت های اینترنتی از خودتان کلاهبرداری می شود؟

آگهی فروش خودرو

مجرمین در هر زمان به فراخور پیشرفت تکنولوژی، مبادرت به ارتقاء طرق ارتکاب جرائم می نماید که از جمله آن سوءاستفاده از آگهی تبلیغاتی فروش حودرو در سایت‌ها است .

ادامه نوشته »

قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی

تراژنه

اولین قانونی که حدود فعاليت ها و مديريت امور مربوط به موجودات زنده تراريخته و محصولات ژنتيکي را مشخص کرد، قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388 است.

ادامه نوشته »

فایل صوتی کارگاه آموزشی مباحث حقوقی دعاوی وقف، مهدی ندافیان

فایل صوتی حقوق

شرح دعاوی وقف شامل دعوی اثبات وقفیت، اثبات تولیت، عزل متولی به علت خیانت در امانت، اطراف هریک از دعاوی فوق، موضوع کارگاه آموزشی با سخنرانی مهدی ندافیان است.

ادامه نوشته »