تازه‌‌های سایت

ضمانت اجرای مدنی سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس شخص بیمار و غیر رشید (مشاوره قضایی ۸)

مشاوره حقوقی

قضاوت‌آنلاین: از موارد شایع در معاملات حقوقی، سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس شخص بیمار و غیررشید بوده که تعیین ضمانت اجرای مدنی و جزایی آن حائز اهمیت است.

ادامه نوشته »

زندگی نامه دکتر موسی عمید، استاد حقوق مدنی

دکتر موسی عمید

قضاوت‌آنلاین: مجتهدی که دکترای حقوق خصوصی را از دانشگاه سوربن پاریس، دیپلم علوم جزایی را از مؤسسه جزایی پارس اخذ کرد و عصو هیأت علمی دانشکده حقوق تهران شد.

ادامه نوشته »

قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی با الحاق بعدی

قانون موضوعه کشوری

قضاوت‌آنلاین: به موجب اصل 141 قانون اساسی تصدی بیش از یک شغل ممنوع بوده که قانون مربوط به این ممنوعیت در سال 1373 تصویب و در سال 1387 تبصره ای به آن الحاق شد.

ادامه نوشته »

زندگی نامه دکتر حسن ستوده تهران، استاد حقوق تجارت

دکتر حسن ستوده تهرانی

قضاوت‌آنلاین: دکتر حسن ستودنی تهرانی با وصف سمت‌های قضایی، قضاوت را رها نمود و به استادی روی آورد و تا پایان عمر مدرس حقوق تجارت دانشکده حقوق تهران باقی ماند.

ادامه نوشته »

مجازات کشیدن روسری از سر خانم در ملاء عام (آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

آراء دادگاه کیفری

قضاوت‌آنلاین: در این که اگر شخصی در ملاء عام روسری خانمی را از سرش بردارد،فعل ارتکابی توهین عملی بوده یا از مصادیق ارتکاب فعل حرام است، اختلاف قضایی وجود دارد.

ادامه نوشته »

ابطال تصمیمات شورای تأمین شهرستان و هیأت اختلاف ثبت احوال در رد تابعیت در دادگاه و الزام به صدور شناسنامه ایرانی (آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

آراء دادگاه حقوقی

قضاوت آنلاین: در صورت اثبات نسب مدعی تابعیت به پدر ایرانی در دادگاه، تصمیمات شورای تأمین شهرستان و هیأت حل اختلاف ثبت احوال در غیر ایرانی بودن مدعی،باطل می شود.

ادامه نوشته »