آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۱ شمسی

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

جدول فهرست موضوعی آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1401 به همراه خلاصه رأی، وضعیت اعتبار و لینک دسترسی به متن کامل آرا

بیشتر بخوانید »

مفهوم فساد و فحشاء در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مراد قانونگذار از فساد و فحشاء در ماده 639 قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1375 چیست و آیا جنشن های مختلط را شامل می شود یا خیر؟

بیشتر بخوانید »

سابقه محکومیت قابل اجرا محکوم علیه از شرایط حکم مفسد فی الارض در مواد مخدر است (رأی وحدت رویه ۸۲۶)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

طبق رأی وحدت رویه شماره 826-1401/8/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور محکومیت قابل اجرا محکوم علیه از شرایط حکم افساد فی الارض در مواد مخدر است.

بیشتر بخوانید »

حق درخواست اعاده دادرسی دادستان مجری حکم قائم به شخص ایشان نیست (رأی وحدت رویه ۸۲۵)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

حق درخواست اعاده دادرسی دادستان مجری حکم برابر رأی وحدت رویه 825-1401/7/26 قائم به ایشان نبوده و معاون وی و دادیار مجری حکم نیز چنین حقی دارد

بیشتر بخوانید »

محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ حکم اعسار متوقف می شود (رأی وحدت رویه ۸۲۴)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

برابر رأی وحدت رویه 824 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به محض صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم به چک، محاسبه خسارت تإخیر تأدیه آن متوقف می شود.

بیشتر بخوانید »

شرایط درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه بعد از صدور حکم دادگاه و قبل از قطعیت آن (رأی وحدت رویه ۸۲۳)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

شرایط تخفیف مجازات محکوم علیه بعد از صدور حکم موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی و تأثیر تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی در قبول یا رد درخواست فوق

بیشتر بخوانید »

تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها جرم آنی است (رأی وحدت رویه ۸۲۲)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها برابر رأی وحدت رویه شماره 822 - 1401/3/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرم آنی شناخته شد نه مستمر

بیشتر بخوانید »

فسخ معامله به علت خیار غبن افحش (رأی وحدت رویه ۸۲۱)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

چنانچه در قرارداد سقوط خیار غبن فاحش شرط شود آیا اسقاط این غبن شامل خیار غبن افحش که مراتب اعلای غبن است هم می شود یا خیر؟

بیشتر بخوانید »